سرخط خبرها

گزارش تخصصی زبان انگلیسی نمونه ۴

گزارش تخصصی زبان انگلیسی نمونه ۴

مشخصات گزارش تخصصی زبان انگلیسی نمونه ۴ عنوان گزارش:ريشه يابى و حل افت تحصیلی یکی از دانش آموزان دردرس زبان انگلیسی نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۱ بخشی از گزارش تخصصی درس زبان انگلیسی نمونه ۴ : در این گزارش تخصصی مرتبط با درس زبان انگلیسی نمونه ۴ به این مسئله خواهیم پرداخت که ……. يكى از مشكلات اساسى ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی زیست شناسی نمونه ۳

گزارش تخصصی زیست شناسی

مشخصات گزارش تخصصی زیست شناسی نمونه ۳ عنوان گزارش:بهبود نمرات دانش آموزان در ارزشیابی و پرسش و پاسخ شفاهی در درس زیست شناسی نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۱ بخشی از گزارش تخصصی درس زیست شناسی نمونه ۳ : در این گزارش تخصصی مرتبط با درس زیست شناسی نمونه ۳ به این مسئله خواهیم پرداخت که ……. آیا میتوانم ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی عربی نمونه ۳

گزارش تخصصی عربی نمونه 3

مشخصات گزارش تخصصی عربی نمونه ۳ عنوان گزارش:ريشه يابى و  حل  افت تحصیلی یکی از دانش آموزان دردرس عربی نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۱ بخشی از گزارش تخصصی درس عربی نمونه ۳ : در این گزارش تخصصی مرتبط با درس عربی نمونه ۳ به این مسئله خواهیم پرداخت که ……. از مهم ترين آفت هاى آموزشى جهان، از ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی زبان انگلیسی نمونه ۳

گزارش تخصصی زبان انگلیسی نمونه ۳

مشخصات گزارش تخصصی  زبان انگلیسی نمونه ۳ عنوان گزارش:ارزشیابی و پرسش و پاسخ شفاهی در درس زبان انگلیسی نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۱ بخشی از گزارش تخصصی درس زبان انگلیسی نمونه۳ : در این گزارش تخصصی مرتبط با درس زبان انگلیسی نمونه ۳ به این مسئله خواهیم پرداخت که ……. آیا میتوانم دانش آموزان را به مشارکت فعال ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی زیست شناسی نمونه ۲

گزارش تخصصی زیست شناسی نمونه ۲

مشخصات گزارش تخصصی زیست شناسی نمونه ۲ عنوان گزارش:ريشه يابى و  حل  افت تحصیلی یکی از دانش آموزان دردرس زيست شناسى نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۱ بخشی از گزارش تخصصی درس زیست شناسی نمونه۲ : در این گزارش تخصصی مرتبط با درس زیست شناسی نمونه ۲ به این مسئله خواهیم پرداخت که ……. يكى از مشكلات اساسى نظام ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی ریاضی نمونه ۴

گزارش تخصصی ریاضی

این گزارش تخصصی ریاضی نمونه ۴ برای دبستان | راهنمایی | دبیرستان مناسب می باشد عنوان گزارش:بهبود نمرات  و افزایش مشارکت دانش آموزان در ارزشیابی و پرسش و پاسخ شفاهی در درس ریاضی نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۱ بخشی از گزارش ریاضی نمونه ۴: در این گزارش تخصصی ریاضی نمونه ۴ به این مسئله خواهیم پرداخت که ……. ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی فیزیک مقطع متوسطه افت تحصیلی

گزارش تخصصی فیزیک مقطع متوسطه

گزارش تخصصی فیزیک مقطع متوسطه نمونه ۳ با موضوع: ريشه يابى و  جلوگیری از  افت تحصیلی یکی از دانش آموزان در درس فیزیک نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۱ بخشی از گزارش تخصصی فیزیک نمونه ۳: با توجه به افت تحصيلى برخى از دانش آموزان  نسبت به دوره ى تحصيلى قبلی و خصوصاً در درس فیزیک، پرسش هاى ويژه ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی شیمی دبیرستان نمونه ۳

گزارش تخصصی شیمی دبیرستان

گزارش تخصصی شیمی دبیرستان نمونه ۳ با موضوع :بهبود نمرات دانش آموزان در ارزشیابی و پرسش و پاسخ شفاهی در درس شیمی نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۱ بخشی از گزارش تخصصی شیمی دبیرستان نمونه ۳: در هنگام  تصحیح بر گه ها ی آزمون درس شیمی دریافتم که تعداد قابل ملاحظه ای از دانش آموزان در آزمون کتبی به ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی فارسی ابتدایی نمونه ۳ بهبود مشارکت دانش آموزان در ارزشیابی

گزارش تخصصی فارسی ابتدایی

گزارش تخصصی فارسی ابتدایی با موضوع بهبود مشارکت دانش آموزان در ارزشیابی و پرسش پاسخ شفاهی درس فارسی ابتدایی نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۱ بخشی از گزارش تخصصی فارسی ابتدایی نمونه ۳:  در هنگام پرسش شفاهی از دانش آموزان در درس فارسی ابتدایی اغلب می گفتند:  در صورت امکان از همین جا و پشت میز جواب رابگویم۔  آیا ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی فیزیک نمونه ۲ با موضوع پرسش و پاسخ شفاهی

گزارش تخصصی فیزیک

گزارش تخصصی فیزیک با موضوع پرسش و پاسخ شفاهی جهت بهبود نمرات دانش آموزان در درس فیزیک نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۱ بخشی از گزارش تخصصی فیزیک نمونه ۲: بعد از تمام  فعالیت ها با بررسیهای مکرر متوجه شدم که یکی از مهمترین مشکلات دانش آموزان در هنگام پرسش شفاهی، هیجان و فشار ناشی از ایستادن در حضور ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی شیمی با موضوع افت تحصیلی

گزارش تخصصی شیمی

گزارش تخصصی شیمی با موضوع ريشه يابى و جلوگیری از افت تحصیلی یکی از دانش آموزان در درس شیمی نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۱ بخشی از گزارش تخصصی شیمی نمونه ۳: يكى از مشكلات اساسى نظام آموزشى اغلب كشورها پديده ى افت تحصيلى است كه ممكن است در سطوح و پايه هاى مختل . تحصيلى متفاوت باشد. با ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی علوم نمونه ۳ با موضوع بهبود نمرات

گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی علوم نمونه ۳ با موضوع بهبود نمرات دانش آموزان در ارزشیابی و پرسش و پاسخ شفاهی در درس علوم نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۱ بخشی از گزارش تخصصی علوم نمونه ۳ : در  کلاس درس علوم متوجه مشکلی اساسی در هنگام ارزشیابی شفاهی از دانش آموزان شدم. من نیز مانند اکثر همکارانم در ابتدا، اغلب از ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی کتاب آمادگی دفاعی+۲

گزارش تخصصی کتاب آمادگی دفاعی

گزارش تخصصی کتاب آمادگی دفاعی مقطع متوسطه نمونه ۲ گزارش پیش رو دربارۀ مسئله ای است که دیرزمانی دغدغۀ خاطرم بوده و آن اینکه : آیا میتوانم دانش آموزان را به مشارکت فعال در  درس آمادگی دفاعی ترغیب نمایم؟ خوشبختانه بعد از کوشش بسیار توانستم با آوردن دانش آموزان به محیط خارج از کلاس درس مثل پایگاه بسیج،میدان تیر،نمازخانه ،حیاط ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی جغرافی نمونه ۳ با موضوع ارزشیابی

گزارش تخصصی جغرافی

گزارش تخصصی نمونه ۳ درس جغرافی با موضوع ارزشیابی نقش اصلی معلم در فرایند آموز ش وپرورش فراهم ساختن شرایط و امکانات مناسب آموزشی و پرورشی و هدایت یادگیری دانش آموزان به منظور کمک به رشد و تکامل همه جانبۀ آنهاست. معلم برای آنکه بتواند این نقش را به نحو شایسته انجام دهد، باید هر یک از دانش آموزان را ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی کار و فناوری ۳

گزارش تخصصی کار و فناوری

گزارش تخصصی کار و فناوری نمونه ۳ را میتوانید در زیر بصورت خلاصه مشاهده کنید و در صورت مناسب بودن تهیه نمایید در این گزارش تخصصی آماده شده برای درس کار و فناوری به این خواهیم پرداخت که ………  همواره  در کلاسهای درس تدریس کار و فناوری متوجه مشکلی اساسی در هنگام ارزشیابی شفاهی از دانش آموزان شدم. من نیز ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی ریاضی ابتدایی جدول ضرب

گزارش تخصصی ریاضی ابتدایی جدول ضرب

بخشی از گزارش تخصصی ریاضی ابتدایی جدول ضرب دراین گزارش تخصصی ریاضی ابتدایی جدول ضرب به این خواهیم پرداخت که ………………. ریاضی و حل مسائل مربوط به آن همیشه یکی از معماهاي مشکل براي دانش آموزان پایه ابتدایی به شمار می رود وزنگ ریاضی آنچنان براي بچه ها خوشایند نیست.یادگیري جدول ضرب در پایه سوم از مشکلات همیشگی معلمان خصوصاً ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی فارسی بخوانیم ابتدایی

گزارش تخصصی فارسی بخوانیم ابتدایی

بخشی از گزارش تخصصی فارسی بخوانیم ابتدایی در این گزارش تخصصی فارسی بخوانیم ابتدایی به این خواهیم پرداخت که …….. معمولا در کلاس های درس مخصوصا دوران ابتدایی دانش آموزانی پیدا میشوند که دارای مشکلانی در زمینه ی تحصیلی از جمله روانخوانی باشند و نمیتوانند مانند سایر دانش آموزان خوب بخوانند و این کار تاثیر منفی در پیشرفت تحصیلی این ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی ادبیات فارسی ۲ و زبان فارسی ۲

گزارش تخصصی ادبیات فارسی و زبان فارسی

بخشی از گزارش تخصصی ادبیات فارسی ۲ و زبان فارسی۲ در این گزارش تخصصی ادبیات فارسی و زبان فارسی به این خواهیم پرداخت که ….. هر چقدر سعی میکردم از طریق نقالی ، پانتومیم ، به کتابخانه عمومی بردن ، کلاسی فعال و شادابی داشته باشم اما هنوز نمرات عده ای برایم قابل قبول نبود.تاینکه تصمیم گرفتم علت را از ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی مدیر | معاون نمونه ۵

گزارش تخصصی مدیر معاون

بخشی از گزارش تخصصی مدیر | معاون | معلم در این گزارش تخصصی مدیر معاون به این خواهیم پرداخت که…….. دانش آموزان ممكن است در سنين مختلف به علل مختلفي مثل دبيران ضعيف، توقعات زياد از دانش  آموز وعدم پيشرفت  تحصيلي  و عدم پاسخ دادن درس توسط دانش آموز در كلاس و … ممكن است در پي غيبت ازكلاس و ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی مدیر|معاون|متصدی دفتر|سرپرست آموزشی

گزارش تخصصی مدیر و معاون

عنوان گزارش: راهکارها برای معضل تعطیلات زود هنگام در هفته پایانی اسفند(تعطیلات نوروزی) نوع فايل: (Word) قابل ويرايش تعداد صفحات:۱۳ بخشی از گزارش تخصصی مدیر، معاون ،متصدی دفتری ،سرپرست آموزشی: در این گزارش تخصصی مدیر |معاون| متصدی امور دفتری|سرپرست آموزشی به این خواهیم پرداخت که…….. مدارس در طول سال به بهانه هاي مختلفي تعطيل مي شوند. برگزاري امتحانات در پايان ...

ادامه نوشته »